Disclaimer


American Clay Nederland verwerpt alle aansprakelijkheid betreffende de verwerking van onze produkten door alle verwerkers, inclusief de door American Clay Nederland opgeleide verwerkers. De opleidingen voor verwerkers zijn uitsluitend bedoeld om verwerkers te instrueren hoe onze producten verwerkt moeten worden. De garantie is daarom alleen beperkt tot het produkt zelf en onder geen enkele voorwaarde op de verwerking hiervan. Verwerkers, opgeleid zijn door American Clay Nederland, zijn geen werknemers van American Clay Nederland en de garantie op de verwerking van de produkten van American Clay Nederland vallen volledig onder verantwoordelijkheid van de verwerker.

Product Brochure